Czytanie bajek w języku angielskim w klasie 1a, dzięki którym uczniowie poznają m.in. nazwy produktów spożywczych.