Dziękujemy, rodzicom, nauczycielom i uczniom, za przygotowanie.