Podsumowano działania z poprzedniego roku. Wasze pieniądze ze zbiórek i akcji wsparły powstanie Centrum Opieki Wytchnieniowej (na zdjęciach).
Serdecznie dziękujemy i zapraszamy do dzielenia się dobrem. ❤️
Elwira Sobiesiak i Agnieszka Szrubarczyk