Zanieśmy ją tym, którzy tej nadziei potrzebują najbardziej 🫶❤️