Uczestniczyli w przedstawieniu muzycznym pt. ,,Kosmiczna podróż".