Omówiono cele pracy i akcje, które będą realizowane w najbliższym czasie. 📝
Zapraszamy do czynienia dobra
Elwira Sobiesiak i Agnieszka Szrubarczyk