W ramach działań promujących bezpieczeństwo w sieci odbył się szereg działań, m. in : konkursy, prezentacje, tematyczne panele dyskusyjne podczas zajęć oraz szkolenia. Tematyka ta, jest niezwykle ważna, dotyczy wirtualnej przestrzeni, która ma odzwierciedlenie w rzeczywistym świecie. Całość szkolnych działań koordynowała Pani Olga Gdaniec 👌.
Świadomie, bezpiecznie oraz z umiarem korzystajmy z dóbr cyfryzacji!