PRZYPOMINAMY O KONIECZNOŚCI ZŁOŻENIA OŚWIADCZENIA WOLI PODJĘCIA NAUKI W SZKOLE OD GODZ.8.00 - 25.03, DO GODZ.15.00 - 31.03.2020r. NIEZŁOŻENIE OŚWIADCZENIA W TERMINIE SKUTKUJE USUNIĘCIEM KANDYDATA Z LISTY . Z UWAGI NA OBECNĄ SYTUACJĘ, PROSIMY O PRZESYŁANIE OŚWIADCZEŃ DROGĄ MAILOWĄ: sekretariat@sp43.edu.gdansk.pl LUB ZŁOŻENIE W OZNACZONYM MIEJSCU W PRZEDSIONKU – WEJŚCIE POD ŁĄCZNIKIEM