został zakupiony 65 calowy monitor multimedialny. W laptopy oraz specjalistyczne programy edukacyjne zostali również wyposażeni nauczyciele wspomagający.