W tym roku uczniowie klasy 2b, realizując projekt ,,Czytam z klasą lekturki spod chmurki", poznają zawody. W tym celu zaprosili na spotkanie zawodowego żołnierza oraz ratowniczkę medyczną.
Podczas zajęć dzieci dowiedziały się jak wyglądała misja wojskowa, jaki jest sprzęt i strój żołnierza. Utrwaliły także wiadomości i umiejętności z zakresu promowania bezpiecznych zachowań w życiu codziennym oraz udzielania pierwszej pomocy.