Uczestniczyliśmy w zajęciach  z MARBLINGU w Centrum Sztuki Łaźnia. Uczyliśmy się ozdabiać papier starą techniką a efekty widać na zdjęciu. Mamy zdolności plastyczne.