Po napisaniu 2 niesamowitych opowiadań, uzyskał tytuł laureata w I Wojewódzkim Konkursie Literackim ,,Niedokończone historie''
Gorące gratulacje!!!