Mierzymy obwód kół i ich średnicę, dzielimy i otrzymujemy liczbę około trzy. 🧶📏🔴
Wiemy już, że tą liczbą jest liczba Pi.🏆💪