TERMIN I 8-12 LIPCA 2024
GRUPA I Olimpijskie wyzwania
Grupa II Mali Artyści
Grupa III Kolorowo i kreatywnie
Grupa IV Kreatywna załoga

TERMIN II 26- 30 SIERPNIA 2024
GRUPA I CHEERLEADERS
GRUPA II WAKACYJNI ANGLIŚCI
GRUPA III KOLOROWA PRZYGODA
GRUPA IV SPORTOWO I KREATYWNIE


WYDRUKOWANE I WYPEŁNIONE KARTY KWALIFIKACYJNE SKŁADAMY W SEKRETARIACIE LUB W DYŻURCE W ZAMKNIĘTYCH KOPERTACH WRAZ Z KWOTĄ 250 zł NA ATRAKCJE W TRAKCIE PÓŁKOLONI ORAZ OBIADY. NA KOPERCIE PROSIMY WPISAĆ TERMIN PÓŁKOLONI I PREFEROWANĄ GRUPĘ- OSTATECZNĄ DECYZJĘ O PRZYNALEŻNOŚCI DO GRUP PODEJMUJE ORGANIZATOR!
DOKUMENTY SKŁADAMY DO 20 CZERWCA!!!