Biblioteka SP43

DZIEŃ SAMORZĄDU TERYTORIALNEGO - 27.05.2020 R. ŚWIĘTUJEMY 30-LECIE!
27 maja, na pamiątkę pierwszych demokratycznych wyborów samorządowych z 1990 r., obchodzimy Dzień Samorządu Terytorialnego. O ustanowieniu tego święta zdecydował 29 czerwca 2000 r. Sejm w specjalnej uchwale na 10-lecie odrodzenia polskiego samorządu terytorialnego.
W uchwale Sejm podkreślił znaczenie samorządów dla tworzenia lokalnych więzi i budowy silnego państwa. - Dziś w działalności samorządu terytorialnego ma swój bezpośredni i pośredni udział wiele tysięcy obywateli, co jest podstawą demokratycznego państwa i społeczeństwa obywatelskiego - czytamy również w uchwale.
Zasada samorządności należy do naczelnych zasad ustrojowych państwa polskiego. Samorządowi terytorialnemu jest poświęcony przede wszystkim rozdział VII Konstytucji RP.
Od 1 stycznia 1999 r. mamy trzy szczeble samorządu terytorialnego: gminy, powiaty i samorządy województw.
Piotr Borawski, Piotr Kowalczuk, Andrzej Kowalczys, Grzegorz Szczuka, Grzegorz Kryger, Aleksandra Dulkiewicz, Kacper Płażyński, Piotr Gierszewski, Hanna Zych-Cisoń, Adam Korol, Beata Dunajewska, Agnieszka Owczarczak, Karol Rabenda, Jerzy Zaborowski