Przewodnicząca Samorządu Uczniowskiego:
  • Zofia Geryk 8 C
Zastępcy Przewodniczącej:
  • Weronika Okraszewska 8 C
  • Marta Okraszewska 7 A
Rzecznik Praw Ucznia:
  • Grzegorz Galiński 8 A
Szef Sekcji Technicznej:
  • Jan Melbourne 8 A
+ Poczet Sztandarowy: Grzegorz Galiński 8 A (chorąży) / Weronika Okraszewska 8 C / Magdalena Jakubowska 8 B